Curriculum Vitae

Locuri de muncă

2016 - 2021

Locuri de muncă

Funcţia sau postul ocupat

• Manager Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași

Activităţi şi responsabilităţi principale

• Management

Sectorul de activitate

Medicină

2015 - prezent

Locuri de muncă

Funcţia sau postul ocupat

• Profesor asociat – Universitatea „Apollonia” Iaşi
• Medic Primar Boli Infecțioase – Spitalul Clinic Boli Infecțioase Iași

Activităţi şi responsabilităţi principale

• Cursuri – Boli Infecţioase

Sectorul de activitate

Educație, Medicină

2004 - 2015

Locuri de muncă

Funcţia sau postul ocupat

• Profesor Universitar / Membru al Consiliului Profesoral – din 2008
• Director – Colegiul de Asistente Medicale de Stomatologie – din 2004

Activităţi şi responsabilităţi principale

• Şef de catedră 2007-2011
• Director de departament 2011 – 2015
• Şef Disciplină (Boli Infecţioase) – din 2008
• Cursuri – Boli Infecţioase
• Conducător de doctorat – din 2009

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Medicină str. Universităţii, nr. 16, 700115, Iaşi, România

Sectorul de activitate

Sănătate, educație

Educație și formare

2004 - 2015

Educație și formare

Calificarea

Profesor Universitar

Competenţe profesionale dobândite

• Audit intern învăţământ superior – 2005
• Management sanitar (2006; 2008; 2009)

Instituția

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Medicină

2000 - 2004

Educație și formare

Calificarea

Şef de lucrări, Conferenţiar

Instituția

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi Facultatea de Medicină Stomatologică

1999 - 2000

Educație și formare

Calificarea

Medic primar – specialitatea Boli Infecţioase

Instituția

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi

1992 - 1997

Educație și formare

Calificarea

Doctorand – specialitatea Boli Infecţioase (Conducător ştiinţific Prof. Dr. Ştefan Dimitriu)

Competenţe profesionale dobândite

• Doctor în ştiinţe medicale (Hotărârea Comisiei Superioare de Diplome nr. 5374/20.XI.1997). Teză de doctorat: [Studiul factorilor clinici de prognostic în septicemia stafilococică].

Instituția

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

1991 - 1997

Educație și formare

Calificarea

Medic specialist – Boli Infecţioase

Instituția

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi

1988 - 1991

Educație și formare

Calificarea

Medic secundar – specialitatea Boli Infecţioase

Instituția

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sfânta Parascheva” Iaşi

1984 - 1988

Educație și formare

Calificarea

Medic de medicină generală

Instituția

Dispensarul Industrial Vaslui

1984 - 1987

Educație și formare

Calificarea

Medic stagiar

Instituția

Spitalul Judeţean Vaslui

1978 - 1984

Educație și formare

Calificarea

Facultatea de medicină | Absolventă cu media 9.91 (Diploma nr. 1623/12.X.1984)

Instituția

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi

1978

Educație și formare

Calificarea

Absolventă a Liceului “Dimitrie Cantemir” Iaşi – şef de promoţie cu media 9.66 (Diploma nr. 550/1978)
Siteul folosește cookies pentru a asigura o exepriență optimă de utilizare.